Wolters Kluwer Romania este înscrisă sub numarul 26194 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Wolters Kluwer România are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: sustinerea, dezvoltarea si promovarea liberului acces la informatia juridica publica.

 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru acces la hotararile judecatoresti care va privesc. Refuzul dvs. determină nevizualizarea corecta a hotararii judecatoresti in care sunteti parte.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: justitiabili, profesionisti interesati (avocati, notari, procurori, judecatori, executori judecatoresti, mediatori etc.).

 

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Wolters Kluwer România, va rugam sa ne contactati pe adresa noastra de email.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Wolters Kluwer România in atentia Directorului Executiv. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Observaţie:

  • -orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • -orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.